Artėja šių metų rinkimai. Ko verslo žmonės gali iš jų tikėtis? Prieš pradėdami apžvelgti konkrečių partijų platformas ir panašius dalykus (ateityje), pakalbėkime apie bendras tendencijas, kurios tikriausiai tęsis nepriklausomai nuo išrinktos partijos ir partijų koalicijos seime.

Visai neseniai buvo priimtas gana griežtas Darbo Kodeksas (DK), o tiksliau – jo atnaujinimas. Nėra jokios abejonės, kad jis labai smarkiai kirto per dirbančiųjų teises ir prieš tai turėtas privilegijas: buvo sumažintos išeitinės išmokos, sutrumpintos atostogos ir taip toliau ir panašiai. Dirbantieji tikrai smarkiai nukentėjo, todėl nenuostabu, kad daug studentų ir jaunų žmonių kartu su darbo sąjungomis protestavo prieš šį darbo kodeksą. Net ir prezidentei vetavus dalį aršesnių ir skausmingesnių šio kodekso straipsnių, seimas vis tiek nebuvo linkęs leistis į kompromisus ir patvirtinti kokių nors išlygų.

Tuo tarpu verslai ir kapitalas trynė rankomis. Naujasis darbo kodeksas paprasčiausiai suteikė jiems pigesnės darbo jėgos ir lankstenes sąlygas darbuotojų samdyme. Jei iki šiol būdavo įvairiausių trukdžių darbdaviams atleisti darbuotojus be didelių kaštų (išeitinės, įstatymų ribojimas, profsąjungų įtaka…), tai dabar tą padaryti yra gerokai lengviau. Keletas ribojimų išliko, bet dauguma jų yra ženkliai švelnesni lyginant su prieš tai buvusiu kodeksu ir jo straipsniais.

Daug naudingesnis nei Lietuvos verslininkas, šis darbo kodeksas yra naudingas bandant pritraukti užsienio kapitalą. Šiuo kodeksu bandoma pademonstruoti užsienio investuotojams, kad Lietuva neva yra šiuolaikiška ir moderni, liberali valstybė, kuri dėl investuotojų teisių ir pasirengusi padaryti labai daug. Tikėtina, kad tokią poziciją sustiprintų ir po rinkimų prasidėjęs investicijų antplūdis. Tikimasi, kad būtent tokia veiksmų seka visuomenei bus pademonstruota, kad naujasis darbo kodeksas yra naudingas visiems ir ne tik verslui.

Turint omenyje geopolitinę situaciją ir tarptautinės ekonominės politikos tendencijas, mažai tikėtina, kad net ir priešingu atveju kažkas pasikeistų. O dar reikėtų turėti omenyje, kad praktiškai visos be išimties politinės partijos seime pritarė tokiai ekonominei politikai. Todėl nepriklausomai nuo rinkimų rezultatų ir ateities veiksnių, naujasis darbo kodeksas turėtų padėti geresnį pagrindą verslo žmonės vystyti savo veiklą.